corona maatregelingen

Voorschriften van het RIVM

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

- volwassenen houden anderhalve meter afstand van    
   elkaar

- we wassen onze handen vaak en goed

- we schudden geen handen

- we hoesten in onze elleboog

- we zitten niet aan ons gezicht

- kom zo mogelijk alleen op les

- je blijft thuis als je één van de volgende klachten hebt:
   neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte      
   hoest, verhoging (tot 38° C).

- je blijft thuis als iemand in jouw huis koorts heeft
   (vanaf de 38° C) en/of benauwdheidsklachten.

wasbak

Leerlingen wassen hun handen voor de pianoles

piano plexiglas

Lespiano met plexiglas boven het toetsenbord.