Pianolespraktijk E.M.Sarink, gevestigd aan:

Noordikslaan 47
7602CC Almelo,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Pianolespraktijk E.M. Sarink zal persoonlijke gegevens van leerlingen en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Contactgegevens:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Noordikslaan 47
7602CC Almelo
tel.: 0546-863660

Edwin Sarink is eigenaar en tevens Functionaris Gegevensbescherming van Pianolespraktijk E.M. Sarink.
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die de lespraktijk verwerkt:

Pianolespraktijk E.M. Sarink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
- leerling bent van de pianolespraktijk,
- ouder bent van een (minderjarige) leerling ,
- en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de lespraktijk verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de lespraktijk verwerkt:

Mijn website en/of lespraktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de lespraktijk uw persoonsgegevens verwerkt:

Pianolespraktijk E.M. Sarink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen de betaling van lesgeld
- Verzenden van informatie over de pianoles
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Pianolespraktijk E.M. Sarink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de werkgroep AstronA) tussen zit. De werkgroep AstronA gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-          Desktop PC op basis van Windows 10 voorzien van firewall en virusscanner

-          Uw gegevens worden verwerkt met het programma Microsoft Office

-          Extern backup (full en incremental)

Hoe lang de lespraktijk uw gegevens bewaart:

Pianolespraktijk E.M. Sarink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam> 10 jaar, of zolang u pianolessen volgt bij Pianolespraktijk E.M. Sarink > Ik moet u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Adresgegevens > 10 jaar, of zolang u pianolessen volgt bij Pianolespraktijk E.M. Sarink > Ik moet u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Telefoonnummer > 10 jaar, of zolang u pianolessen volgt bij Pianolespraktijk E.M. Sarink > Ik moet u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

E-mailadres > 10 jaar, of zolang u pianolessen volgt bij Pianolespraktijk E.M. Sarink > Ik moet u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Delen van persoonsgegevens met derden:

Pianolespraktijk E.M. Sarink verstrekt gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Pianolespraktijk E.M. Sarink gebruikt geen cookies en ook geen andersoortige tracking middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pianolespraktijk E.M. Sarink U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar edwinsarinkpianolesalmelo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pianolespraktijk E.M. Sarink wil u er tevens op wijzen dat als zij geen gehoor geeft aan uw verzoek tot verwijdering, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe de pianolespraktijk de persoonsgegevens beveiligt:

Pianolespraktijk E.M. Sarink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Pianolespraktijk kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op de website www.pianolesalmelo.nl gepubliceerd worden.